Toekomst, Scope en historie

VGGP vanaf 2023

De VGGP heeft afgelopen jaren weinig hoeven doen op emancipatoir gebied voor Groen Gas, of voor bestaande producenten tov van anderen. Er wordt al 4 jaar geen contributie geheven.


Daarom wordt de VGGP een netwerk organisatie voor uitsluitend producenten, gericht op collegialiteit en kameraderie.


De beoogde wijzigingen binnen de VGGP

 • De Contributie  vaststellen op jaarlijks 75€ voor kleine (< 1mln m3) en 150€ voor grote invoeders, te voldoen per tikkie.
 • Een jaarlijks ledenvergadering op  bij een lid met bedrijfs bezoek en informeel  bijeen komen..
 • 1 online "ledencafe" per jaar, soms met bijdragen van derden.
 • Bestuur uitbreiden met 2 leden.
 • Streven naar 100% dekking onder producenten.
 • Leden bij waakzaamheid belangen producenten betrekken.
 • Verbeteren leden administratie.


De contributie dekt de kosten van alles inc de bijeenkomsten.

De VGGP tot vandaag

VGGP  behartigt sinds 2011 de belangen van producenten van Groen Gas.  De belangrijkste bereikte resulaten zijn: 

 • De huidige gas invoed codes.
 • Het Invoedprotocol.
 • De huidige invoedtarieven (de laagste in Europa) door een ACM-procedure.
 • Acceptatie van het RVO mestsysteem in ISCC
 • Initiatief voor het Panorama Groen Gas


De oprichting in 2011 is ingegeven door ongelijke behandeling tov aardgas en met name te voorkomen dat anderen namens de producenten afspraken maken.  Lidmaatschap van het GEN is daarvoor nu het sterkste middel. Buiten informeel bemiddelen tussen invoeders netbeheerders was er recent weinig nodig. 

Sinds corona zijn er geen bijeenkomsten geweest en derhalve weinig kosten, behalve het EBA lidmaatschap en het Panorama Groen Gas.


Komende jaren kan de noodzaak weer actueer worden vanwege het implementeren van Europese regelgeving, RED 2-3, Fit for 55, etc. en binnenlandse maatregelen als een bijmeng verplichting en wijzigen aan het subsidie kader.

Scope en doel van de VGGP 

VGGP is de belangenbehartiger van de producenten van Groen Gas. De taken van de vereniging zijn :

 • Bevorderen van goed contact tussen Groen Gas producenten.
 • Belangenbehartiging naar netbeheerders, regulatoire instanties, energiebedrijven, en anderen. m.n bevorderen van een goede verankering van Groen Gas in regelgeving en goede voorwaarden en omstandigheden voor de leden en het lobby voeren in het kader van de taken. 
 • Deelname aan het “Gemeenschappelijk overleg Energie Netwerken” over nieuwe regelgeving.  
 • Groen Gas Europees volgen en aanbevelingen daarover doen aan de leden.


De VGGP wil dit na 2023 invullen met een jaarlijkse "netwerkbijeenkomst" bij een lid, met bedrijfsbezoek en collegiaal plezier. Dit met het (neven-) doel organisatie en financieel vermogen in stand te houden om de producenten te organiseren om op te treden, indien nodig, tegen onwenselijke regelgeving.